Een nieuw leven voor gebruikte plastics

Fuenix geeft om de volgende generatie. Daarom zetten wij in op dubbele winst: minder delving van virgin grondstoffen en een oplossing voor het plastic afvalprobleem. Een goedkope olieprijs en weinig aandacht voor de problemen met plastic afval hebben meegeholpen aan de niet te stoppen opmars van plastic in de moderne maatschappij. De afgelopen jaren is hier verandering in gekomen. De olieprijs is de afgelopen decennia enorm gestegen en zet de productie van plastic steeds meer onder druk. Daarnaast komt de problematiek rond plastic afval steeds meer in de spotlights.

Fuenix zet zich in voor de duurzame verwerking van plastics. Gebruikte plastics worden worden op innovatieve wijze omgezet in haar oorspronkelijke grondstof: olie. Waardoor dit weer nuttig worden ingezet als brandstof en zelfs als grondstof voor nieuwe plastics. Fuenix sluit hiermee de keten van afvalplastic naar nieuw plastic.

Duurzaamheid en footprint

Fuenix geeft een nieuw leven aan stoffen die normaal als afval worden bestempeld en pakt zo het afvalprobleem aan. Daarnaast is het grote voordeel van Fuenix dat er lokaal wordt geproduceerd. Dit verlaagt de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen en creëert werkgelegenheid in de regio.

Ons proces is energieneutraal en levert een CO2 besparing op van 65% ten opzichte van de alternatieve en meest toegepaste methoden van verbranding van afval met terugwinning van energie. De kleinschaligheid van onze installaties maakt het relatief eenvoudig om uit te breiden en op elke gewenste locatie olie te produceren, in tegenstelling tot de conventionele winning op aardolievelden. Dit vermindert het aantal transportkilometers en daarmee de footprint van ons en onze klanten aanzienlijk.